Od početka rada ambulante trudimo se što bolje stručno usavršiti i pružiti uslugu kad je to god potrebno, te smo za sve naše pacijente dostupni od 0-24 sata.

Osnovne karakteristike tima Veterinarske ambulante Ljubimac su stručnost, ljubaznost i dostupnost.
Stalni tim veterinarske ambulanta čine:

  • Vlatka-Antonija Csik dr.vet.med.
  • Maja Lerotić dr.vet.med.
  • Tomislav Borovina, dr.vet.med.
  • Jelena Pilipović, dr.vet.med.
    Sara Sefer Žunić vet. teh.


Vlatka-Antonija Csik, dr.vet.med.
osnivačica Veterinarske ambulante Ljubimac, 2001. godine diplomirala na Veterinartskom fakultetu u Zagrebu na Klinici za porodništvo i reprodukciju.

Pripravnički staž odrađuje u Veterinarskoj ambulanti Koprivnica gdje nastavlja raditi u ambulanti za male životinje. Stručno se usavršavala u ambulanti privatne prakse za male životinje u Njemačkoj.

Pohađala je mnoge specijalističke tečajeve:

  • Tečaj ultrazvučne dijagnostike bolesti oka na Medicinskom fakultetu u Zagrebu
  • Tečaj operacije katarakte metodom fakoemulzifikacije sa praktičnim radom

Sudjeluje na raznim simpozijima i seminarima iz raznih grana veterinarske medicine. Poseban interes su joj bolesti oka, bolesti kože i reprodukcija domaćih mesojeda s naglaskom na određivanje optimalnog vremena za parenje i umjetno osjemenjivanje kuja.

Položila je državni ispit za veterinarskog inspektora.

 

 

 

Maja Lerotić , dr.vet.med. univ.mag med.vet. od samih početaka zaposlena u Veterinarskoj ambulanti Ljubimac d.o.o. Nakon završenog Veterinarskog fakulteta u Zagrebu odlučila se na rad sa malim životinjama.

Posebni interesi su joj iz područja kirurgije stoga upisuje postdiplomski studij na Veterinarskom fakultetu u Zagrebu na kolegiju kirurgija, ortopedija i oftalmologija sa anesteziologijom malih životinja kojeg uspješno završava i stječe titulu univ.mag.med .vet.
Pohađala je mnoge tečajeve i predavanja iz različitih područja veterinarske medicine. Položila jedržavni ispit za veterinarskog inspektora.

Tomislav Borovina, dr.vet.med. od 2012. godine radi u Veterinarskoj ambulanti Ljubimac.
Nakon završene srednje veterinarske škole, upisuje Veterinarski fakultet u Zagrebu kojeg uspješno završava. Zbog ljubavi prema malim životinjama naročito tvorovima odlučuje se za daljnji rad u maloj praksi, pa se 2012. godine pridružuje teamu Ljubimac.
Završava mnoge edukacije iz raznih područja veterinarske medicine (interna medicina -dermatologija, endokrinologija, gastroenterologija pasa i mačaka, oftalmologija i bolesti usne šupljine).